Máng nhựa

PP hộp 03

Máng nhựa PP dùng nguyên liệu chất lượng cao và ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất để thành phẩm , độ dẻo tốt,...

PP hộp 02

Máng nhựa PP dùng nguyên liệu chất lượng cao và ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất để thành phẩm , độ dẻo tốt,...

PP hộp mã 01

Máng nhựa PP dùng nguyên liệu chất lượng cao và ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất để thành phẩm , độ dẻo tốt,...

Form đăng ký