Ống nhựa

MÁY CUỐN ỐNG NHỰA – ỐNG NHỰA PP VÀ ỨNG DỤNG

ỐNG NHỰA PPMÁY CUỐN ỐNG NHỰAỨNG DỤNG CỦA ỐNG NHỰA PP TRONG ỐNG THÁP XỬ LÝỐNG tháp lưu thông thoát khí to bao nhiêu...

PP ống mã 07

Ống nhựa PP HÒA ĐẶC chịu được tính ăn mòn của axit và kiềmQuy cách ống dày: φ20~450mm thiết bị lọc 280x715mm , 315x715mm,...

PP ống mã 06

Ống nhựa PP HÒA ĐẶC chịu được tính ăn mòn của axit và kiềmQuy cách ống dày: φ20~450mm thiết bị lọc 280x715mm , 315x715mm,...

PP ống mã 05

Ống nhựa PP HÒA ĐẶC chịu được tính ăn mòn của axit và kiềmQuy cách ống dày: φ20~450mm thiết bị lọc 280x715mm , 315x715mm,...

PP ống mã 04

Ống nhựa PP HÒA ĐẶC chịu được tính ăn mòn của axit và kiềmQuy cách ống dày: φ20~450mm thiết bị lọc 280x715mm , 315x715mm,...

PP ống mã 03

Ống nhựa PP HÒA ĐẶC chịu được tính ăn mòn của axit và kiềmQuy cách ống dày: φ20~450mm thiết bị lọc 280x715mm , 315x715mm,...

PP ống mã 02

Ống nhựa PP HÒA ĐẶC chịu được tính ăn mòn của axit và kiềmQuy cách ống dày: φ20~450mm thiết bị lọc 280x715mm , 315x715mm,...

PP ống mã 01

Ống nhựa PP HÒA ĐẶC chịu được tính ăn mòn của axit và kiềm Quy cách ống dày: φ20~450mm thiết bị lọc 280x715mm , 315x715mm,...

Form đăng ký