Thanh nhựa

PP thanh nhựa 03

Thanh nhựa HÒA ĐẶC PP có khả năng chịu mai mòn tốt , chống dầu ,chịu tính axit , kiềm và các tính năng...

PP Thanh nhựa 02

Thanh nhựa HÒA ĐẶC PP có khả năng chịu mai mòn tốt , chống dầu ,chịu tính axit , kiềm và các tính năng...

PP Thanh Nhựa 01

Thanh nhựa HÒA ĐẶC PP có khả năng chịu mai mòn tốt , chống dầu ,chịu tính axit , kiềm và các tính năng...

Form đăng ký